Stesen Penyelidikan Luar

Stesen Penyelidikan UMT berfungsi untuk menyokong aktiviti pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang tujahan.

  • Menyokong aktiviti pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, khidmat akademik dan pemindahan ilmu saintifik yang dijana daripada penyelidikan kepada pemegang taruh.

  • Menyediakan landasan jaringan dan pusat rujukan penyelidikan serta pembangunan dalam bidang marin dan sains akuatik.

  • Menggalakkan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem daratan dan akuatik.

  • Menyediakan data asas bagi membantu kajian-kajian yang akan dijalankan di stesen penyelidikan pada masa hadapan.

Berikut adalah senarai Stesen Penyelidikan Luar UMT

  • Stesen Penyelidikan Tanah Bencah, Setiu

  • Stesen Penyelidikan Marin, Pulau Bidong (Manual Pengguna Pulau Bidong)

  • Stesen Penyelidikan Penyu Chagar Hutang, Pulau Redang

    bidong

redang setiu