Peraturan Keselamatan & Kesihatan Kompleks Makmal

 

 

JAWATANKUASA INDUK KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN UMT

SENARAI BORANG

1

 UMT/MB/M/203 Borang Laporan Kemalangan/ Kejadian Merbahaya/ Keracunan/ Penyakit Pekerjaan Di Tempat Kerja

2

 UMT/MB/M/207 Borang Kawalan Bahan-Bahan Hazard Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko (COSHH)

3

 UMT/MB/M/209 Borang Permohonan Menjalankan Aktiviti Persampelan

4

  UMT/MB/M/210 Borang Siasatan Kemalangan atau Insiden Secara Dalaman

5

 UMT/MB/M/211 Borang Penghantaran Sisa Kimia Ke Stor Sisa Kimia Berpusat
 

BORANG PERMIT BEKERJA:

 1 Permit Bekerja
 2  Elektrikal
 3 Kerja Panas
 4 Penggalian
 5 Ruang Terkurung
 6  Tempat Tinggi