Objektif Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

Objektif Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan:

  1. Memacu agenda penyelidikan UMT dengan penyediaan  makmal berkapasiti tinggi,  fasiliti yang terkini dan instrumentasi yang terbaik.
  2. Menyokong penyelidikan mapandengan penyediaan fasiliti berteraskan bidang tujahan di stesen-stesen penyelidikan luar UMT.
  3. Memperkukuhkan agenda penyelidikan dengan penyediaan fasiliti sokongan yang dinamik.

Motto:

Memacu Kecemerlangan Penyelidikan Lestari

Visi:

Menjadi pusat sokongan kecemerlangan penyelidikan berfokus yang diiktiraf kebangsaan dan antarabangsa

Misi:

Merealisasikan kecemerlangan melalui penyediaan pengurusan fasiliti yang sistematik dan dinamik