Bahagian Pentadbiran & Kewangan

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

SENARAI BORANG

1

UMT/PPPL/P/100 Borang Pinjaman Peralatan PPPL

2

UMT/PPPL/ P/101 Borang Permohonan Pengeluaran Bekalan Pejabat

3

UMT/PPPL/P/102 Borang Permohonan Keluar Pejabat Atau Kampus Urusan Tidak Rasmi

4

UMT/PPPL/P/103 Borang Pengeluaran dan Penerimaan Bekalan Pejabat

5

UMT/PPPL/P/104 Borang Keluar & Masuk Surat Rasmi

6

UMT/PPPL/P/105 Borang Faks

7

UMT/PPPL/P/106 Borang Laporan Kehadiran Bagi Program Perhimpunan Bulanan

8

UMT/PPPL/ P/107 Borang Tempahan Bilik Mesyuarat PPPL