Bahagian Kapal dan Bot

Bahagian Pengurusan Kapal & Bot Makmal Berpusat bertanggungjawab menguruskan operasi,

penyelenggaraan, pembelian dan penggunaan bot & kapal UMT.

  1. Menyediakan fasiliti makmal bergerak untuk peralatan saintifik berteknologi tinggi dalam penghasilan penyelidikan yang berimpak tinggi.
  2. Menyediakan kemudahan pengangkutan air sebagai medium sokongan kepada penyelidikan berfokus marin, pengajaran dan pembelajaran. 

  3. Meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui sokongan staf yang kompeten dalam pengangkutan laut dan memenuhi syarat dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak berwajib

1 2 4 5