Taklimat Khas Keselamatan Pekerjaan Bagi Staf

24.06.2018 | Taklimat Khas Keselamatan Pekerjaan Bagi Staf Makmal Berpusat Universiti Malaysia Terengganu.

Masa : 8.30 – 10.30 pagi.

Tempat : Bilik Seminar Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran-PPSMS UMT.